W trakcie Kongresu uczestnicy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w warsztatach, w czasie których prezentowane będą praktyczne sposoby pracy z młodzieżą w okresie przygotowawczym do bierzmowania, ale i nie tylko.

Pośród nich znajdą się:

Za każdą z tych form kryje się swoiste doświadczenie, które możesz wykorzystać w Twojej parafii, wspólnocie i szkole!

 

 

Alpha dla Młodzieży
Alpha

Czas trwania: 90 minut

Wykorzystywane formy warsztatów: wykład, świadectwa, sesja pytań i odpowiedzi, praca w grupach

Krótki opis warsztatów:
Statystyki pokazują, że zdecydowana większość dorosłych wierzących podjęła decyzję o pójściu za Jezusem jeszcze jako nastolatkowie. Naszym celem jest umożliwienie młodzieży nawiązania osobistej relacji z Bogiem w czasie, kiedy ich charakter i światopogląd jeszcze się kształtują. Robimy to poprzez zaproszenie ich do udziału w ok. 10 niezobowiązujących spotkaniach, w czasie których mogą oni odkrywać podstawy wiary chrześcijańskiej w przyjaznej atmosferze (bez obawy, że spotkają się z krytyką czy osądem). W czasie Kongresu będzie można usłyszeć więcej na temat tego, czym Alpha dla Młodzieży jest, jakie są jej założenia, co na jej temat mówią osoby, które ją prowadzą oraz hierarchowie Kościoła, a także przeżyć przykładową sesję Alpha dla Młodzieży.

Plan warsztatów:

 1. Czym jest Alpha dla Młodzieży?
 2. Co na temat Alpha mówią hierarchowie Kościoła?
 3. Jakie owoce przynosi?
 4. Sesja pytań i odpowiedzi
 5. Pokazowa sesja Alpha dla Młodzieży

Dla kogo:
Świeccy i duchowni prowadzący przygotowanie do bierzmowania przy parafii, katecheci, nauczyciele, liderzy wspólnot młodzieżowych i każdy, kto chciałby posługiwać wśród ludzi młodych tak w procesie przygotowania do bierzmowania, jak i w każdym innym kontekście.

Prowadzący warsztaty:

 • Michał Rajs – Koordynator Krajowy Alpha dla Młodzieży
 • Zespół Krajowego Biura Alpha
 • Osoby prowadzące Alpha w różnych miejscach Polski

Więcej:
alpha.org/polska
fb.com/AlphaPoland
youtube.com/AlphaPolska

Powrót na górę strony

 

Młodzi Na Progu
Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej

Czas trwania: 90 minut

Wykorzystywane formy warsztatów: wykład, panel, praca w grupach

Krótki opis warsztatów:
Jest to warsztat, podczas którego będzie można zapoznać się z wizją ewangelizacji młodych podczas przygotowania do bierzmowania. Zaprezentujemy wizję środowiska wiary dla młodych przed bierzmowaniem i wspólnoty po bierzmowaniu. Odpowiemy na pytania, czego młodzież potrzebuje, aby być blisko Jezusa i Kościoła oraz jak formować ekipy współpracowników w tym dziele. Podzielimy się też praktycznymi informacjami nt. wprowadzenia programu Młodzi Na Progu w warunkach parafialnych oraz doświadczeniem dziesiątek parafii, w których ewangelizujemy młodych i tworzymy środowiska wiary.

Plan warsztatów:

 1. Wizja ewangelizacji młodych
 2. Zmiany myślenia
 3. Opis programu Młodzi Na Progu
 4. Praktyczne wskazówki do pracy w warunkach parafialnych

Dla kogo:
Prowadzący przygotowanie do bierzmowania przy parafii, a więc księża, katecheci oraz ich współpracownicy, a także ci, którzy chcieliby zaangażować się w przygotowanie do bierzmowania.

Prowadzący warsztaty:
Katarzyna Bondarenko – koordynator programu „Młodzi Na Progu”, zatrudniona w Stowarzyszeniu Katolickim Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego, członek wspólnoty SNE Jezusa Zmartwychwstałego w Bytomiu.

Więcej:
mlodzinaprogu.pl

Powrót na górę strony

 

Szkoła życia z Bogiem – przygotowanie do bierzmowania
Fundacja Nasza Winnica, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

Czas trwania: 90 minut

Wykorzystywane formy warsztatów: wykład, sesja pytań i odpowiedzi

Krótki opis warsztatów:
Warsztat pokaże dwa sekrety i trzy filary dobrego przygotowania do bierzmowania istotne dla każdej formy pracy z młodzieżą. Zaprezentuje także pomoce do realizacji programu „Szkoła życia z Bogiem – przygotowanie do bierzmowania”, który te zasady stosuje w praktyce.

Plan warsztatów:

 1. „Filozofia” przygotowania do bierzmowania – dwa sekrety zawarte w tradycji Kościoła i wyrażone w „Obrzędach Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych”.
 2. „Forma też jest ważna” – trzy wytyczne do atrakcyjnego i skutecznego przekazu
 3. „Treści i metoda” – co i jak przekazujemy w przygotowaniu
 4. „Pomoce” – skrypty, płyty, materiały dla prowadzącego, animatora, kandydata, katechezy on-line
 5. „Zapytaj a odpowiem – sesja pytań i odpowiedzi

Dla kogo:
Księża odpowiedzialni za parafialne przygotowanie do bierzmowania, liderzy zdolni przekonać księdza

Prowadzący warsztaty:
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski jest księdzem diecezji płockiej, proboszczem, katechetą i rekolekcjonistą. Mówi o sobie: „Pomagam księżom w ich pracy parafialnej, przez dostarczanie publikacji, książek i pomysłów duszpasterskich, ponieważ wierzę, że może to zmienić oblicze Kościoła.”  Od 2009 proboszcz Winnicy. Współzałożyciel Stowarzyszenia Pedagogów Natan, przez wiele lat prowadził serwis katechetyczny natan.pl. Obecnie fundator i prezes zarządu Fundacji Nasza Winnica. Prowadzi rekolekcje, pisze, wydaje.

Więcej:

Warsztaty Szkoła życia z Bogiem – przygotowanie do bierzmowania

Powrót na górę strony

 

Młodzi – szczególne wyzwanie
Projekt ewangelizacyjny Młodzi-Młodym powołany przez Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym

Czas trwania: 90 minut

Wykorzystywane formy warsztatów: warsztaty połączone z wykładem, praca indywidualna i w grupach

Krótki opis warsztatów:
Bóg polecił nam iść do ludzi młodych. Dlaczego właśnie tam? Dlaczego mamy iść do tych, o których myśli się, że jeszcze niewiele rozumieją, że może jest za wcześnie na ich ewangelizację, na ich służbę w Kościele? Zwykle oferta rekolekcyjna skierowana jest do ludzi od 18. roku życia. Dostęp do rekolekcji dla osób młodszych, w wieku gimnazjalno-licealnym, jest niezwykle ograniczony. Takich wydarzeń jest mało. Dlaczego właśnie do nich, skoro tak często sami – po przyjęciu sakramentu bierzmowania – nie chcą być dalej w Kościele? Dlaczego, skoro nie przychodzą do wspólnot, nie zależy im na pogłębianiu wiary? Dlatego, że powyższe stwierdzenia nie są prawdą!

Plan warsztatów:

 1. Warsztaty: Kim jest młody i jak widzi świat? Kilkuetapowa praca indywidualna i w grupach
 2. Konferencja: Młodzi – szczególne wyzwanie
 3. Prezentacja sposobu pracy ewangelizacyjnej oraz formacyjnej młodzieży w projekcie ewangelizacyjnym Młodzi-Młodym w oparciu o książkę, którą napisaliśmy
 4. Modlitwa za młodych w Polsce

Dla kogo:
Dla prowadzących grupy parafialne, dla katechetów, dla przygotowujących do bierzmowania.

Prowadzący warsztaty:

 • Agnieszka Kilińska mieszka w małej miejscowości pod Warszawą. Ukończyła terapię pedagogiczną oraz pedagogikę opiekuńczą i socjalną na wydziale pedagogice specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracowała jako pedagog w szkole podstawowej. Od 4 lat pracuje jako świecki ewangelizator młodzieży. Ma wieloletnie doświadczenie prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych dla kandydatów do Bierzmowania oraz formowania młodzieży do dojrzalszego przeżywania wiary. Związana z Odnową w Duchu Świętym od 15 roku życia.
 • Sławomir Durniat pochodzi z Włocławka, mieszka koło Zduńskiej Woli. Młody mąż, młody tata. Mechanik samochodowy, elektryk, niedoszły teolog, wspaniały gitarzysta, miłośnik nowinek technicznych. Od wielu lat związany z ośrodkiem wychowawczym dla chłopców prowadzonym przez księży orionistów w Warszawie. Ma wieloletnie doświadczenie pracy formacyjnej i ewangelizacyjnej z młodzieżą. Od 3 lat pracuje jako świecki ewangelizator młodzieży.

Więcej:
mlodzi.odnowa.org
mlodzi.odnowa@gmail.com
www.facebook.com/Mlodzi.Odnowa.org

Powrót na górę strony

 

Duszpasterstwo formacji do i po Bierzmowaniu
Propozycja Drogi Neokatechumenalnej dla Parafii

Czas trwania: 90 minut

Wykorzystywane formy warsztatów: wykład, świadectwa małżeństw i młodzieży, wideo, panel dyskusyjny

Krótki opis warsztatów:
Bunt wobec rodziców, dojrzewanie seksualne, pierwsze zakochania, w kulturze negującej już miłość wierną i nierozerwalną; ciągle wzrastająca liczba rozpadów małżeństw; zagrożenia alkoholizmu, narkomani i szkolnej przemocy, samookaleczenia i konformizmu, to podstawowe problemy, z którymi młodzież musi się dziś uporać. Kto mógłby ich wesprzeć wobec tak przerażających wyzwaniach czasu obecnego?
Gościnność chrześcijańskich rodzin, które otwierają co tydzień swój dom grupie ośmiorga dorastających młodych ludzi i które towarzyszą im gorliwie w dojrzewaniu w wierze aż do momentu wstąpienia na uczelnię lub rozpoczęcia stażu zawodowego. Te rodziny chcą młodym służyć słuchając tego, co mają do powiedzenia i uczyć ich poznawać Pismo Święte oraz Magisterium Kościoła. Ta metoda zdaje się być bardzo skuteczna w ramach duszpasterstwa młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania a także kontynuując po przyjęciu sakramentu.

Plan warsztatów:

 1. Wykład (30 minut)
 2. Świadectwa i wideo (30 minut)
 3. Panel dyskusyjny (30 minut)

Dla kogo:
Do wyboru: dla katechetów, dla przygotowujących do bierzmowania, dla duchownych i świeckich

Prowadzący warsztaty:

 • Ks. Gianvito Sanfilippo, Włoch, prezbiter z Diecezji Rzymskiej, wyświęcony 20 lat temu przez św. Jana Pawła II, przez 15 lat pełnił funkcję Wicerektora Seminarium Redemptoris Mater w Rzymie, od ponad 18 lat wraz z Kiko Arguello (założycielem Drogi Neokatechumenalej) jest odpowiedzialny w skali światowej za duszpasterstwo do i po bierzmowaniu, znane jako “Postcresima”, obecne już na wszystkich kontynentach.
 • Pierpaolo i Claudia Conti są od 28 lat w małżeństwie, odpowiedzialni wraz Ks. Gianvito Sanfilippo za “Postcresima” w Rzymie w Par. Męczenników Kanadyjskich. Pierpaolo jest dyrektorem w wielkiej korporacji; Claudia jest matką siedmiorga dzieci i opiekuje się nimi na codzień.
 • Ks. Antonio Panaro, Włoch, prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, doktor teologii dogmatycznej i wykładowca, pełni od 7 lat funkcję prefekta studiów w Archidiecezjalnego Seminarium Międzynarodowego Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie, od 2017 roku jest ogólnopolskim koordynatorem tego typu duszpasterstwa do i po Bierzmowaniu.

Więcej:
http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=pl

Powrót na górę strony

 

Z serca do serca
Katechumenat dorosłych

Czas trwania: 90 minut

Krótki opis warsztatów:
Przedstawimy metodę wtajemniczenia stosowaną w przygotowaniu dorosłych do inicjacji chrześcijańskiej, czyli do przyjęcia chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Ukażemy jej założenia i cele. Opowiemy o naszej posłudze i pracy polegającej na
towarzyszeniu głównie dorosłym (młodzieży i dzieciom również) w indywidualnym kontakcie. Powiemy, dzieląc się doświadczeniem, dlaczego przekaz wiary z serca do serca jest taki ważny.

Plan warsztatów:

 1. Wykład, czas dzielenia
 2. Prezentacja
 3. Możliwość zadawania pytań przez słuchających

Dla kogo:
Dla prowadzących grupy parafialne, dla katechetów, dla przygotowujących do bierzmowania, etc.

Prowadzący:
Siostry Jadwiżanki wawelskie

Powrót na górę strony

 

Droga ku Prawdzie
Grupa parafialna DEB (Diakonia Ewangelizacyjna Bierzmowanych)

Czas trwania: 90 minut

Wykorzystywane formy warsztatów: wykład, scenka, świadectwa.

Krótki opis warsztatów:
Podprowadzenie młodego człowieka do doświadczenia Ducha Świętego dokonuje się poprzez głoszenie kerygmatu we wspólnocie i poprzez wspólnotę. Powiemy sobie o kerygmacie, czym jest i w jaki sposób należy go podawać młodym ludziom (nie ma stałych schematów, ale jest kilka sprawdzonych przez Kościół dróg). Ponadto trzeba nam zobaczyć na nowo parafie, jako integralną i niczym nie do zastąpienia przestrzeń, w której młody człowiek doświadcza miłości, dialogu, relacji z Bogiem i z bliźnim, jako realny i namacalny owoc działania Ducha Świętego. Pokażemy, dlaczego warto odejść od przygotowań w „pojedynkę” a postawić na wspólnoty parafialne i ich wzajemną współpracę w tej misji. Pokażemy również jak niewymierną rolę w dojrzałym przyjęciu sakramentu bierzmowania mają rodzice kandydatów. Powiemy o potrzebie poddania nowej ewangelizacji całych rodzin (podzielimy się swoim doświadczeniem w tej przestrzeni np. kurs Alpha dla rodziców, dzień skupienia itp.).

Plan warsztatów:
Centralna kompozycja to wykład dzielony świadectwami oraz scenkami nawiązującymi do treści wykładu.

Dla kogo:
Szczególnie dla prowadzących grupy parafialne oraz przygotowujących do bierzmowania. Mile widziani proboszczowie parafii.

Prowadzący:
Ks. Piotr Wiecki, Kolbudy, parafia pw. św. Floriana (diecezja gdańska), wikariusz, katecheta i rekolekcjonista.

Powrót na górę strony

 

Mocni Duchem
Formacja kandydatów do bierzmowania w parafii

Czas trwania: 90 minut

Wykorzystywane formy warsztatów: wykład, prezentacja multimedialna, katecheza pokazowa, dyskusja.

Krótki opis warsztatów:
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z materiałami formacyjnymi Mocni Duchem. Scenariusze katechez przed bierzmowaniem (scenariuszami spotkań, prezentacjami, kartami pracy, itp.) do katechezy parafialnej przygotowującej młodzież do bierzmowania. Zobaczą również pokazową katechezę przeprowadzoną w oparciu o prezentowane materiały. Będą mieli możliwość podjęcia dyskusji nt. w jaki sposób materiały Mocni Duchem można wykorzystać w katechezie parafialnej przygotowującej do bierzmowania oraz w innych formach pracy z młodzieżą (np. rekolekcje)?

Plan warsztatów:

 1. Prezentacja materiałów formacyjnych dla kandydatów do bierzmowania ,,Mocni Duchem. Scenariusze katechez przed bierzmowaniem”
 2. Katecheza pokazowa
 3. Dyskusja

Dla kogo:
Duszpasterze, katecheci, animatorzy, liderzy grup parafialnych, osoby odpowiedzialne za przygotowanie do bierzmowania w parafiach, osoby prowadzące rekolekcje dla młodzieży.

Prowadzący warsztaty:

 • Ks. Paweł Wróbel
 • Ks. Tomasz Mucha.

Więcej:
bierzmowanie.eu

Powrót na górę strony

 

Jak zakochać się w Bogu?
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w Katechezie Dobrego Pasterza

Czas trwania: 90 minut

Wykorzystywane formy warsztatów: mini-wykład, symulacja, opis doświadczeń, świadectwo.

Krótki opis warsztatów:
Mini-wykład wprowadza w duchowość i założenia Katechezy Dobrego Pasterza, która powstała we współpracy biblistki dr Sofii Cavalletti z pedagogiem Montessoriańskim Gianną Gobbi w Rzymie w 2 połowie XX wieku. Symulacje zajęć przygotowujących do sakramentu bierzmowania dają wyobrażenie o metodzie i jej odbiorze przez wychowanków. Z kolej opis doświadczeń będzie relacją ze spotkań z młodzieżą i ich reakcji oraz świadectwem, jako że prelegentka sama w młodym wieku przeszła przez takie przygotowanie.

Plan warsztatów:

 1. Katecheza Dobrego Pasterza – wprowadzenie w duchowość i metodę
 2. Symulacja zajęć przygotowujących do sakramentu bierzmowania
 3. Opis doświadczeń z młodzieżą
 4. Własne świadectwo

Dla kogo:
Dla katechetów przygotowujących do bierzmowania.

Prowadzący warsztaty:

 • Profesor Francesca Cocchini (Rzym), członek Istituzione Teresiana (międzynarodowe stowarzyszenie świeckich w Kościele katolickim), wykładowca Historii Chrześcijaństwa na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie, członek komisji ds. zbadania diakonatu kobiecego przy Kongregacji Nauki i Wiary, członek zarządu międzynarodowej rady Katechezy Dobrego Pasterza, tzw. „Consiglio”.
 • Agnieszka Huszcz, tłumaczka
 • Maria Tatiana Jaroszyńska, gospodyni Domu Katechezy Dobrego Pasterza
 • Dr Barbara Surma, adiunkt na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie na kierunku pedagogika religijna

Powrót na górę strony